Nova razlaga za altruizem kot evolucijsko prednost

Medical News Today, 1. 9. 2008

Obstaja mnogo teorij, zakaj je altruizem oz. nesebična pomoč drugemu predstavljal evolucijsko prednost za naše prednike. Raziskovalci so podali še eno teorijo, da je bil altruizem mogoč v okolju več posameznikov, kjer so določeni posamezniki imeli altruistične lastnosti, drugi pa so jim lahko pomagali. Pomembno je, da so bili ti posamezniki medsebojno povezani.


© SiNAPSA 2003-2012