Protein za dolgoživost kot zaščita proti Alzheimerjevi bolezni?

Science Daily, 16. 2. 2015

Znanstveniki iz Kalifornije so v reviji Journal of Neuroscience poročali, da je povišanje ravni proteina klotho, ki je povezan s pričakovano življenjsko dobo, delovalo zaščitno proti težavam z učenjem in spominom pri mišjih modelih Alzheimerjeve bolezni. Predvsem je pomembno, da se je to izboljšanje kognitivnih sposobnosti zgodilo navkljub kopičenju z Alzheimerjevo boleznijo povezanih toksinov v možganih, kot sta na primer amiloid beta in tau.

Znanstveniki so že pred tem ugotovili, da klotho upočasni naravno staranje in posledično upad kognitivnih sposobnosti. Posamezniki z višjo ravnjo beljakovine klotho so imeli boljše kognitivne sposobnosti, hkrati pa je povišanje proteina prispevalo k boljšim sposobnostim učenja in spomina pri miših. Do sedaj pa ni bilo povsem jasno, kako deluje klotho pri s starostjo povezanimi kognitivmi motnjami, kot je na primer Alzheimerjeva bolezen.

Ena od možnosti, kako bi lahko protein klotho vplival pri upočasnjevanju kognitivnega staranja, je njegovo učinkovanje na določen tip nevrotransmiterskih receptorjih v možganih, ki jim pravimo NMDA. Ti receptorji igrajo ključno vlogo pri učenju in spominu. Medtem ko Alzheimerjeva bolezen prizadene NMDA-receptorje, miši s povišanim klothom ohranjajo normalno raven NMDA-receptorjev. Poleg tega imajo miši s klothom več GluN2B (podenota NMDA-receptorjev) kot kontrolne živali. To povečanje NMDA-receptorjev bi lahko pojasnilo protektivne učinke proteina klotho, ki zaustavi negativne učinke toksnov, povezanih z Alzheimerjevo boleznijo.

Naslednji korak, ki si ga znanstveniki zastavljajo, je identifikacija in preizkušanje zdravil, ki bi lahko povišale raven proteina klotho oziroma posnemale njegove učinke v možganih. Avtorji študije menijo, da predstavlja klotho spodbudno terapevtsko tarčo za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni.

Vir: Science Daily


© SiNAPSA 2003-2012