Drugačna organizacija možganov pri jecljajočih odraslih: slušno-motorična integracija v drugih predelih možganov

Science Daily, 10. 2. 2012

V filmu Kraljev govor smo lahko videli, da je poslušanje Beethovna med recitiranjem Shakespeara pozdravilo celo kraljevo jecljanje. Ta dramatični a kratkotrajni učinek, ki je posledica »utišanja« govora jecljajočega, kaže na pomembno vlogo integracije slušnega in motoričnega funkcioniranja pri (ne)tekočem govoru. Rezultati nove študije objavljene v reviji Cortex kažejo, da so pri odraslih posameznikih, ki jecljajo že od otroštva, procesi slušno-motorične integracije umeščeni v različnih predelih možganov kot pri posameznikih brez govornih težav.

Dr. Nicole Neef (Univerza Goettingen) in sodelavci so proučevali izvedbo naloge stikanja s prsti (finger tapping exercise) pri odraslih posameznikih, ki so jecljali, ter pri odraslih posameznikih brez govornih težav. Uporabili so tudi translobanjsko magnetno stimulacijo (TMS), s katero so motili možgansko aktivnost v dorsolateralnem premotoričnem korteksu. TMS je bila aplicirana med reševanjem naloge stikanja s prsti, ki so jo udeleženci izvajali po enakomernih zvokih metronoma.

Udeleženci brez govornih težav so imeli pri reševanju naloge stikanja s prsti precejšnje težave, kadar je bila aplicirana TMS na levi strani premotoričnega korteksa. Aplikacija TMS na desni strani premotoričnega korteksa po drugi strani ni imela nobenega učinka na izvajanje naloge. Pri jecljajočih udeležencih je bil vzorec ravno obrnjen: točnost stikanja s prsti je bila pomembno manjša ob aplikaciji TMS na desni hemisferi, levostransko draženje pa ni imelo nobenih posledic.

Pretekle študije so sicer pokazale, da je jecljanje povezano s pretočnimi procesi v motoričnih in premotoričnih predelih na desni strani možganov. Izsledki te študije pa kažejo, da se pojavi desnostranska slušno-motorična integracija tudi pri nalogah, ki niso direktno povezane z govorom. Avtorji študije na podlagi teh rezultatov sklepajo, da so možganih jecljajočih posameznikov organizirani precej drugače. Avtorji ob tem razmišljajo, da je morda različna prostorska umeščenost slušno-motorične integracije posledica nadomestnega mehanizma, ki se pojavi kot odziv na subtilne motnje v beli substanci levega inferiornega področja frontalnega korteksa.

Prevod: Simon Brezovar

Vir: Science Daily


© SiNAPSA 2003-2012