Učinek zdravljenja z intranazalnim inzulinom za bolnike z blagim kognitivnim upadom in Alzheimerjevo boleznijo

Science Daily, 21. 9. 2011

Kot kažejo izsledki raziskave, objavljene v Archives of Neurology, ima zdravljenje z intranazalnim inzulinom ugoden učinek na kognitivno funkcioniranje bolnikov z blagim kognitivnim upadom amnestičnega tipa in Alzheimerjevo boleznijo.

Kot so obrazložili avtorji, ima inzulin tudi v centralnem živčevju številne funkcije. »Pomen inzulina za normalno delovanje možganov še podkrepijo dokazi, da moteno uravnavanje delovanja inzulina prispeva k patofiziologiji Alzheimerjeve bolezni, pri kateri sta v začetni fazi značilna izguba sinaps in motnje pomnjenja,« so zapisali. »Koncentracija inzulina in njegova aktivnost v centralnem živčevju sta pri Alzheimerjevi bolezni znižana.«

Dr. Suzanne Craft, iz Veterans Affairs Puget Sound Health Care System in University of Washington School of Medicine iz Seattla, je s kolegi izvedla randomizirano kontrolirano raziskavo, v kateri so ocenjevali učinek intranazalne terapije z inzulinom na kognitivne funkcije, vsakodnevno funkcioniranje, možganski metabolizem glukoze in biomarkerje v cerebrospinalnem likvorju pri odraslih z blagim kognitivnim upadom oz. Alzheimerjevo boleznijo.

Udeleženci so bili slepo razporejeni v eno od treh skupin. 36 bolnikov je prejemalo 20 IE (mednarodnih enot) inzulina dnevno, 38 po 40 IE dnevno, 30 udeležencev pa je štiri mesece vsakodnevno prejemalo placebo. Vse pripravke so prejemali s pomočjo naprave, ki omogoča aplikacijo v nos. Avtorji so učinke terapije ocenjevali na podlagi odloženega priklica (kako dobro so se udeleženci spomnili zgodbe, ki so jo slišali, takoj za tem in po kratkem premoru) in na osnovi doseženih rezultatov na lestvici za ocenjevanje stopnje demence (angl. Dementia Severity Rating Scale – DSRS).

V primerjavi z udeleženci, ki so prejemali placebo, so prejemniki 20 IE inzulina dnevno pokazali izboljšan odložen priklic, medtem ko pri udeležencih s 40 IE inzulina dnevno sprememb niso opazili. Obe skupini, ki sta prejemali inzulin, sta na lestvici DSRS dosegli višji rezultat. Oba odmerka inzulina sta ob tem ohranila tako splošne kognitivne sposobnosti kakor tudi sposobnosti vsakodnevnega funkconiranja. Nasprotno pri udeležencih z blagim kognitivnim upadom niso ugotavljali sprememb, medtem ko se je pokazal pri udeležencih, ki so prejemali placebo, rahel upad v oceni dnevnega funkcioniranja.

»Izsledki naše pilotske raziskave kažejo, da administracija intranazalnega inzulina ohrani ali izboljša kognitivne funkcije, vsakodnevno funkcioniranje in možganski metabolizem glukoze pri odraslih z amnestičnim blagim kognitivnim upadom in Alzheimerjevo boleznijo,« so zapisali raziskovalci. »Prepričani smo, da bodo dali zagon nadaljnjim kliničnim raziskavam intranazalne inzulinske terapije in bazičnim raziskavam odkrivanju vloge inzulina v patogenezi Alzheimerjeve bolezni.«

Prevod: Rok Berlot

Vir: Science Daily


© SiNAPSA 2003-2012